Kişiye Özel Sağlıklı Yaşam Tasarımı Programı

Dr. Hakkı Kumuşoğlu tarafından uygulanan “Kişiye özel sağlıklı yaşam tasarımı programı”nın ilk aşamasını yüz yüze görüşme oluşturuyor. Burada hem sizin ve aile bireylerinin sağlık geçmişini detaylı olarak sorguluyor hem de yaşam tarzınızı (günlük aktivite, beslenme, zevkler, hobiler vs.) anlamaya çalışıyoruz. En önemli nokta, görüşmeye gelirken en yakın tarihliden başlayarak geçmişe yönelik mümkün olduğu kadar çok laboratuvar tetkiki, röntgen, MR, ultrason ve yapılmış diğer girişimler varsa (ameliyat, gastroskopi, kolonoskopi vs.) raporlarını beraberinizde getirmeniz. Böylelikle kişisel dosyanızın bir kopyasına sahip olduğumuz gibi, sizden o an için gerekmeyen tetkikleri de istememiş oluyoruz.

“… burada belirleyici olan aile ve öz geçmişiniz, geçmiş tetkik sonuçlarınız ve tabii ki güncel problem ve şikayetleriniz…”

İkinci aşama, gerekli tetkik ve incelemeler varsa, bunların belirlenmesi ve programlanması aşaması olup, burada belirleyici olan aile ve öz geçmişiniz, geçmiş tetkik sonuçlarınız ve tabii ki güncel problem ve şikayetleriniz oluyor. Örneğin aile ya da öz geçmişinizde yer alan bazı özellikler, bir hastalık ya da hastalık grubuna ilişkin risk taşıyabileceğinizi düşündürüyorsa “Koruyucu Genetik Tanı Testleri” panelimizden bazı gen polimorfizmlerini incelemeyi önerebiliriz. Ayrıca, görüşme sırasında bir miktar idrar örneği vermenizi isteyip, hemen orada oksidatif stres düzeyinizi ölçüyoruz (OKSANTEST idrarda MDA tarama testi). Sonucunuz normal çıkarsa tekrarlamıyor, şüpheli (orta derece yüksek) çıkarsa ikinci görüşmede testi tekrarlıyor, burada da aynı veya yüksek bulursak ikinci aşama test panelini uygulamayı öneriyoruz.

Size Ulaşalım

Kişiye Özel Tıp Uygulamaları

Kişiye Özel Tıp Uygulamaları

Copyright © 2017 PerMed Özel Sağlık Hizmetleri Laboratuvar Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. Her hakkı saklıdır.

Ayazmadere Cad. Yeşilçimen Sok. No.7 Kat 1 Çevik İş Merkezi Fulya, Şişli