Oksidatif Stres Yönetimi / Oksantest Panelleri

İnsan vücudundaki normal hücresel reaksiyonların bir kısmı ile bazı dış etkenler, reaksiyona giren atomların yörüngesindeki elektronlardan birini kaybetmesine yol açarlar. Bu yapılara serbest radikal adı verilmektedir. Biyolojik sistemimizde en çok kullanılan moleküllerden biri olan oksijenin içinde bulunduğu radikal kaynağı bileşiklere de “Reaktif Oksijen Türleri” denmektedir. Normal vücut fonksiyonları sonucu ortaya çıkması kaçınılmaz olan bu maddelerin miktarındaki artış, istenmeyen reaksiyonlara ve hücrelerin yıpranmasına, daha genel anlamda ise erken yaşlanmasına yol açmaktadır. İşte, serbest oksijen radikallerinin bu zararlı etkilerine “Oksidatif Stres” veya “Serbest Radikal Hasarı” adı verilmektedir.

“Son yıllarda yapılan çok sayıda araştırma, serbest radikallerin birçok hastalığın etyolojisinde rol aldığını ortaya koymuştur.”

Buna karşılık vücudumuzda oksidatif hasarı engelleyici antioksidan savunma sistemleri gelişmiştir. Sağlıklı kişilerde serbest radikaller ile antioksidan savunma sistemi arasında bir denge vardır. Radikal üretiminin aşırı artması ve/veya antioksidanların azalması, oksidatif stres olarak adlandırılan duruma neden olur. Oksidatif stresin uzun süre devamı, çeşitli patolojilere ve hastalıklara yol açar.

Son yıllarda yapılan çok sayıda araştırma, serbest radikallerin birçok hastalığın etyolojisinde (inflamasyon, kardiyovasküler hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, kanser, diyabet, gut, böbrek hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları vb.) rol aldığını ortaya koymuştur.

OKSANTEST

Serbest radikallerin doğrudan ölçümü için ESR ve kemilüminesans ölçümü gibi yöntemler kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemler deneysel modellerde ve kontrollü sistemlerde doğru sonuç vermektedir. Serbest radikallerin doğrudan ölçümünün zorluğu, araştırıcıları lipit, protein ve nükleik asit gibi moleküllerde oksidatif stresin neden olduğu hasar sonrası ortaya çıkan ürünlerin ölçümüne yöneltmiştir. Ayrıca antioksidan savunma sisteminin ölçümü için de çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. OKSANTEST® de bu amaçla geliştirilmiş bir analiz panelidir. Oksidatif stres hasar göstergeleri ile birlikte eritrosit ve plazma antioksidanlarının seviyeleri değerlendirilerek, kişiye özel bir “Oksidatif Stres Skoru” belirlenmektedir. Bu yaklaşımla da kişinin antioksidan kullanmasının gerekip gerekmediği ve kullanacaksa hangi antioksidanları kullanmasının gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Size Ulaşalım

Kişiye Özel Tıp Uygulamaları

Kişiye Özel Tıp Uygulamaları

Copyright © 2017 PerMed Özel Sağlık Hizmetleri Laboratuvar Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. Her hakkı saklıdır.

Ayazmadere Cad. Yeşilçimen Sok. No.7 Kat 1 Çevik İş Merkezi Fulya, Şişli